Cholesterol

  • Typy cholesterolu a jejich hodnotyKdyž se mluví o cholesterolu, většina lidí si hned myslí, že cholesterol je problém. Ve skutečnosti však existuje kromě "špatného" cholesterolu také cholesterol "dobrý".
  • LDLlow density lipoproteinsZkratkou LDL se označuje onen špatný cholesterol. Jeho hodnoty jsou takové, které jsou pod normálními hodnotami(viz. sekce hodnoty).
  • HDLhigh density lipoproteinsZkratkou HDL se označuje ten dobrý cholesterol. Jeho hodnoty jsou takové, které přesahují hraniční hodnotu(viz. sekce hodnoty).

Hodnoty cholesterolu

  • Hodnoty cholesteroluZjistěte co je to cholesterol. Vysvětlení pojmů LDL a HDL.Když se někdo baví o cholesterolu, baví se o něm jako o něčem špatném. Ano, cholesterol se řeší především pro jeho špatný typ, ale on není jenom špatný cholesterol. Ve skutečnosti je tzv. dobrý a tzv. špatný cholesterol a každý má jiné hodnoty. U jednoho tyto hodnoty nemají být překročeny a u druhého naopak ano. Jak to tedy je? Špatným cholesterolem je ten s nízkou hustotou, který se označuje zkratkou LDL. Tento cholesterol by měl být pod hranicí 3,4. Ten druhý, v tomto případě již ten dobrý cholesterol - HDL - by naopak měl přesahovat hodnotu 1,2. Hodnoty jsou orientační a záleží na několika faktorech, ale lze je brát jako takové výchozí orientační hodnoty. A co že je to ten cholesterol? Proč by měl být špatný? Cholesterol LDL může ucpávat cévy a způsobovat mozkovou mrtvici nebo infart.